Definicions Català

  • Error o equivocació que es comet: aquest escrit té moltes faltes d'ortografia.
  • Mancança d'una cosa necessària o útil: van intentar solucionar la falta d'aigua i d'aliments. sin:  falla
  • Absència d'una persona: ningú no va notar la teva falta a la festa.
  • Acció censurable o mereixedora d'un càstig que comet una persona: falta de respecte.
  • Incompliment d'una regla en un joc o en un esport: l'àrbitre va xiular la falta comesa pel porter.
  • En un joc, realització de la penalització o càstig que correspon a aquesta falta: el davanter va llançar la falta.
  • Desaparició de la regla o de la menstruació en la dona: creu que està embarassada perquè ha tingut tres faltes.