Definicions Català

  • n. f. Mancança d'una cosa necessària o útil. sin:  falta
  • Branca seca o qualsevol altra matèria que cremi amb facilitat que s'encén per fer claror o per calar foc.
  • Figura o conjunt de figures de fusta i cartó que representen de manera humorística personatges o escenes actuals i que han estat construïdes per ser cremades als carrers durant les festes valencianes.
  • falles  Festes populars de València: les falles se celebren pels volts de Sant Josep.
  • Fractura que s'ha produït en un terreny a causa d'un moviment de terra: les falles són llocs d'activitat sísmica.