Definicions Català

  • Compte on es detallen les mercaderies comprades o els serveis rebuts i la quantitat de diners que se'n demana. sin:  nota