Definições Catalão

  • Preparació d'un producte a partir de la combinació dels seus components, especialment quan és producció en sèrie i per mitjans mecànics: treballa en la fabricació de components elèctrics.