Definicions Català

  • Paret exterior o principal d'un edifici: han decidit restaurar la façana. sin:  fatxada
  • Aparença externa d'una persona o d'una cosa: no són tan rics, tot és pura façana. sin:  fatxada