Definicions Català

  • Ciència que estudia la matèria i l'energia i estableix les lleis que expliquen els fenòmens naturals.