Definicions Català

  • De la física o que té relació amb aquesta ciència: la llei de la gravetat és un principi físic.
  • Del cos o de la seva naturalesa o que hi té relació: el metge diu que has de fer exercicis físics. sin:  corporal
  • Persona que es dedica a la ciència de la física: Newton va ser un físic famós.
  • Aspecte exterior que mostra una persona: el seu físic preciós crida molt l'atenció.