Definicions Català

  • Que es pot fer, entendre o aconseguir amb poca intel·ligència, poc esforç o poca habilitat: ens ha posat un examen massa fàcil. sin:  senzill,  simple
  • Que és molt probable o que hi ha moltes possibilitats que passi: és fàcil que vingui avui.
  • [persona, caràcter] Que és agradable en el tracte amb la gent.
  • [persona] Que es deixa seduir sense oposar resistència i que es presta fàcilment a tenir relacions sexuals. Té un valor despectiu.