Definicions Català

  • Resum o reducció d'un escrit o d'un document als seus punts essencials: he demanat al banc un extracte dels últims moviments del meu compte.
  • Substància molt concentrada que es treu d'una altra en coure-la: extracte de camamilla.