Definicions Català

  • Llançar amb força alguna cosa que estava continguda: la mànega va expulsar inesperadament tota l'aigua. sin:  expel·lir
  • Fer sortir de l'organisme: expulsava l'aire dels pulmons amb força. sin:  expel·lir
  • Fer sortir una persona d'un lloc: el van expulsar del partit per no complir les regles. sin:  acomiadar