Definicions Català

  • Conjunt d'instal·lacions i altres elements destinats a una activitat agrícola o industrial:és una zona amb importants explotacions agrícoles.
  • Conjunt d'operacions destinades a treure profit d'una activitat agrícola o industrial.
  • Utilització d'una persona en benefici propi de manera abusiva, especialment fent-la treballar molt i pagant-li poc.