Definicions Català

  • Fet de rebentar o trencar-se bruscament una cosa perquè augmenta la pressió de dins i de llançar violentament els fragments i el contingut produint molt soroll. sin:  esclat
  • Dilatació sobtada del gas contingut en una part d'un mecanisme amb la finalitat d'aconseguir un moviment: motor d'explosió.
  • Mostra viva i enèrgica d'un sentiment o d'un estat d'ànim: una explosió d'alegria.
  • Desenvolupament ràpid i espectacular: explosió demogràfica.