Definicions Català

  • Expressió que es diu o s'escriu per fer conèixer alguna cosa de manera clara i amb exemples: escolteu les explicacions del mestre amb molta atenció.
  • Justificació que es dóna com a disculpa d'un comportament o d'un sentiment: no tinc per què donar-te explicacions.