Definicions Català

  • [persona] Que té molta experiència o que és molt hàbil en una activitat: era un cirurgià expert. sin:  experimentat
  • Que sap molt d'una matèria i que és consultat si hi ha un desacord. sin:  especialista