Definicions Català

  • Prova pràctica que té la finalitat d'analitzar els fets que tenen lloc mentre es produeix un fenomen i determinar la validesa d'una hipòtesi o d'un principi científic: cada dijous fem experiments al laboratori de física. sin:  experiència