Definicions Català

  • Conjunt de coneixements que s'aconsegueixen amb l'ús, la pràctica o les pròpies vivències: ha aconseguit la feina gràcies a la seva experiència en el tema.
  • Fet de conèixer o sentir una persona alguna cosa per si mateixa: mai no havia volat i li ha agradat molt l'experiència.
  • Prova de caràcter pràctic: avui a classe hem fet una experiència de física. sin:  experiment