Definicions Català

  • Estendre alguna cosa o fer que ocupi més espai: l'escalfor expandeix els cossos.
  • Fer que un fet o una notícia siguin coneguts per molta gent: la notícia es va expandir ràpidament per tot el poble.