Definicions Català

  • Fet o circumstància d'existir: no coneixia l'existència d'aquest tipus de màquines.
  • Vida d'una persona: en la seva llarga existència va conèixer molts artistes.
  • existències  Conjunt de productes que té emmagatzemats un comerç i que estan destinats a la venda. sin:  estoc,  mercaderia,  provisió