Definicions Català

  • Alliberar d'una càrrega, d'una obligació o d'un compromís: els han eximit de fer les proves del juny. sin:  dispensar,  rellevar