Definicions Català

  • Demanar de manera imperiosa o enèrgica una cosa: exigeix que se'l tracti igual que a tothom. sin:  requerir
  • Necessitar o ser forçosament necessari: el seu estat anímic exigeix un canvi radical de vida.