Definicions Català

  • Realitzar les funcions pròpies d'una professió: exerceix la carrera de fa temps.
  • Fer que una força, una acció o un poder actuï sobre algú o alguna cosa: els pares exerceixen molta influència sobre els fills els primers anys de vida.
  • Fer ús d'un dret o d'un privilegi: els majors de divuit anys poden exercir el dret de vot.