Definicions Català

  • Pràctica que serveix per adquirir uns coneixements o desenvolupar una habilitat: les redaccions són exercicis per aprendre a escriure bé.
  • Prova que ha de passar una persona que s'examina.
  • Activitat física que es fa per conservar o recuperar la salut o per preparar-se per a un esport: caminar és un bon exercici.
  • Dedicació a una activitat, un art o un ofici: es dedica a l'exercici de la medicina des de fa vint anys.