Definicions Català

  • Que serveix o pot servir de model als altres: és una noia exemplar. sin:  modèlic
  • Que serveix o pot servir d'escarment: càstig exemplar.
  • Reproducció d'un mateix original o model: si es venen tots els exemplars del llibre, se n'haurà de fer una altra edició.
  • Individu d'una espècie o d'un gènere: aquest cavall és un bon exemplar.