Definicions Català

  • Raó o prova donada per justificar un comportament o un error. sin:  disculpa,  pretext