Definicions Català

  • Que excedeix o va més enllà del que es considera normal o raonable: em sembla un càstig excessiu per a una falta tan lleu. sin:  nimi