Definicions Català

  • Superació dels límits del que és normal, permès o convenient: l'excés de velocitat és causa d'accidents.
  • Acció abusiva o injusta: en les guerres es cometen molts excessos.