Definicions Català

  • Que és fidel o precís o que s'ajusta en tot a una altra cosa: ha fet una descripció exacta de la realitat.