Definicions Català

  • De l'evolució o que hi té relació.
  • Que es produeix per evolució.