Definicions Català

  • Canvi o transformació gradual, especialment de les idees, de les teories, de la conducta o de l'actitud: va fer un treball sobre l'evolució social experimentada els últims anys.
  • Desenvolupament de les coses o dels organismes per mitjà del qual passen d'un estat a un altre.
  • Moviment d'una persona, d'un animal o d'una cosa que es desplaça d'un lloc a un altre, especialment quan ho fa fent revolts: tots van poder contemplar les evolucions d'una esquadra d'avions. sin:  desfilada,  maniobra Normalment es fa servir en plural.