Definicions Català

  • Impedir que alguna cosa tingui lloc, especialment un perill, una obligació o un problema: amb la frenada va evitar l'accident. sin:  defugir
  • Procurar no fer una cosa: evitaré fer-li preguntes compromeses. sin:  defugir
  • Procurar no trobar-se una persona o no haver-la de tractar: intenta evitar l'Enric. sin:  defugir