Definicions Català

  • Que és tan clar o manifest que no es pot negar o posar en dubte: és evident que no hi estaven de gust, perquè se'n van anar només arribar. sin:  manifest,  notori,  obvi