Definicions Català

  • Canvi d'un líquid o un sòlid a l'estat gasós: l'evaporació de l'aigua es produeix amb el calor.