Definicions Català

  • D'Europa o relacionat amb aquest continent i amb els seus habitants.
  • Persona que és d'Europa o que hi viu.