Definicions Català

  • Moment, període o estat que forma part d'una sèrie de períodes d'un procés: la infància i la vellesa són dues etapes de la vida. sin:  fase
  • Trajecte o distància que es recorre entre dos punts, especialment la que es recorre de cop en determinades proves esportives: les etapes de muntanya són molt dures per als ciclistes.