Definicions Català

  • Persona que fa els seus estudis en un centre docent. sin:  alumne