Definicions Català

  • Exercici o esforç de l'enteniment per comprendre alguna cosa, especialment una ciència o un art: dedica dues hores al dia a l'estudi de l'alemany.
  • Obra o treball en què s'estudia un assumpte o una qüestió, o s'explica o s'hi reflexiona: aquest llibre és un estudi sobre els escriptors catalans de la postguerra. sin:  anàlisi,  assaig,  tractat
  • Habitació d'una casa que es fa servir per estudiar o treballar: es passa tota la tarda a l'estudi preparant els exàmens.
  • Lloc de treball d'una persona que es dedica a l'art o a la ciència: l'estudi del pintor. sin:  despatx,  taller
  • Lloc on es graven pel·lícules, emissions de ràdio i televisió, discos o altres coses. Normalment es fa servir en plural.
  • Apartament petit, compost generalment d'una peça principal, una cuina petita i un bany: va llogar un estudi molt petit però molt lluminós.
  • música Composició musical escrita per practicar i aprendre una tècnica difícil d'un instrument.
  • Conjunt de matèries que s'estudien per aconseguir un títol: els estudis de filologia duren quatre anys. sin:  carrera
  • Activitat d'estudiar per aconseguir un títol: es va pagar els estudis treballant de cambrer a l'estiu.