Definicions Català

  • Combinació fixa de versos que forma part d'un poema: va llegir un poema de sis estrofes.