Definicions Català

  • Encaixada amb els braços o amb les mans en senyal de salutació o afecte: va ser una estreta de mà llarga, perquè finalment s'havien posat d'acord.