Definicions Català

  • Die smaller of te strak: deze jurk te strak is, niet naar mij ik.
    Que estreny o és massa ajustat: aquest vestit és massa estret, no me'l puc posar.
  • Que és rígid o estricte: està sotmès a una vigilància estreta.
  • [relació] Que és molt intens i manté uns vincles molt forts: treballa en estreta col·laboració amb el seu amic.
  • [persona] Que té idees molt conservadores en relació amb el sexe o que està reprimit sexualment: vols dir que és tan estret?; es fa l'estret però en realitat no ho és, només és tímid. Té un valor despectiu.
  • Part de mar poc ampla que separa dues costes pròximes i comunica dos mars: l'estret de Gibraltar.