Definicions Català

  • Ús d'alguna cosa per primera vegada: van fer l'estrena de l'habitació just acabada de pintar.
  • Representació o presentació d'un espectacle per primera vegada davant del públic: molts dels actors assistien a l'estrena de la pel·lícula.
  • Regal que es dóna com a gratificació a un servei. Normalment es fa servir en plural.