Definicions Català

  • Capa mineral uniforme, paral·lela i superposada a altres que forma els terrenys sedimentaris: en aquest dibuix podeu veure els estrats de la Terra.
  • Capa o sèrie de capes, com ara les d'un teixit orgànic o les d'un jaciment arqueològic.
  • Núvol baix que té forma de banda paral·lela a l'horitzó. sin:  estratus
  • Capa o nivell de la societat: els impostos més elevats han de recaure sobre els estrats socials més alts.