Definicions Català

  • Conjunt de característiques que fan que una cosa resulti estranya o diferent del que es considera normal: no sé què li passava però li vaig notar una certa estranyesa en la veu.
  • Sorpresa o admiració causada per una cosa estranya: em va mirar ple d'estranyesa quan li vaig explicar aquella història.