Definicions Català

  • Que és d'un altre país: davant de la Pedrera hi havia molts estrangers, tots anglesos. sin:  foraster
  • País o països diferents que el nostre: ara viu a l'estranger.