Definicions Català

  • Sotmetre una cosa a l'acció de dues forces per allargar-la, estenent-la, tibant-la, etc: si vols obrir el calaix, l'has d'estirar més fort; la goma s'estira amb facilitat. sin:  tibar
  • Ajeure algú: si li vols fer un massatge, primer estira'l; m'estiraré una estona per descansar.
  • estirar-se  Créixer ràpidament un infant o un adolescent: la nena s'ha estirat molt aquest estiu.