Definicions Català

  • Sentir amor, afecte, amistat o passió cap a algú o alguna cosa: s'estima els fills amb bogeria. sin:  amar,  apreciar
  • Determinar el valor o el preu d'alguna cosa: van estimar les joies en 260 euros. sin:  avaluar,  calcular,  taxar
  • Considerar o tenir una opinió raonada sobre alguna cosa: els crítics estimen que és una novel·la genial.