Definicions Català

  • Afecte o consideració cap a algú o alguna cosa. sin:  estima
  • Determinació del valor en què es taxa o es considera alguna cosa: s'ha fet una estimació dels danys. sin:  avaluació