Definicions Català

  • Obrir, desplegar o desenrotllar una cosa augmentant-ne la superfície: estén els braços; estenc la roba.
  • Posar per escrit i segons indica la llei o el costum: estendre una acta.
  • Expandir uniformement damunt una superfície. sin:  escampar
  • Propagar o fer que arribi a molts llocs, especialment una notícia o una influència: s'ha estès la moda dels cabells curts.
  • estendre's  Ocupar una quantitat d'espai o de temps: la ciutat s'estén a banda i banda del riu; el període de vacances s'estén des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost.