Definicions Català

  • Existir o trobar-se en un lloc o en una situació determinada: estic a Barcelona des de fa deu anys.
  • Sentir-se o trobar-se d'una determinada manera: estic cansat.
  • Quedar-se un temps en un lloc o en una posició: vam estar tres hores a la sala d'espera; em canso d'estar dreta.
  • Tardar cert temps a fer una cosa: estava ben bé una setmana preparant els exàmens.
  • Deixar de fer una cosa: per mi no estigueu, continueu, com si no hi fos.
  • Seguit d'un participi, forma passiva que expressa el resultat: el cotxe està destrossat.
  • En una perífrasi i seguit d'un gerundi, indica duració o que una cosa s'està fent: quan hi vaig arribar estaven dormint.
  • estar-se  Habitar o viure en un lloc: han canviat de pis, ara s'estan al carrer Major.