Definicions Català

  • Acumulació gran i permanent d'aigua, generalment dolça, en una part enfonsada del terreny. sin:  llac
  • Metall de color blanc o gris que es treballa fàcilment i que es pot estendre en planxes: el símbol de l'estany és Sn.