Definicions Català

  • Làmina horitzontal que es col·loca en una paret, dins d'un armari o en una prestatgeria, i que serveix per col·locar-hi objectes al damunt. sin:  prestatge